THỞ SAO CHO KHỎE

Bàn về việc chăm sóc sức khỏe thì chỉ cần gỏ từ “sức khỏe” thì có hàng trăm hàng ngàn kiểu tư vấn. Nào là khám tổng quát để tầm soát phát hiện bệnh càng sớm càng tốt, tự vấn của bác sĩ gia đình, tiêm chủng ngừa vaccin…các quảng cáo thuốc Đông tây Y dưới hình thức bài truyền thông được tài trợ … Đôi lúc, càng tìm hiểu càng rối bời bởi các thông tin trái chiều nhau.

Tuy nhiên có một phương pháp mà chúng ta không cần đến thầy cũng như thuốc đó là THỞ. Cũng đã có nhiều bài chia sẻ về THỞ ĐỂ TRỊ BỆNH nhưng có lẽ nhiều người cũng còn nghi ngờ sự kỳ diệu của nó, Bênh nan y khoa học còn bó tay mà chỉ tôi thở làm sao mà hết? Lúc nào tôi cũng phải thở nếu không thở thì đã chết từ lâu? Vậy có gì khác trong thở để chữa bệnh?

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc gần đây trong các buổi nói chuyện, dù là đề tài gì, Bác cũng nói về cái Thở. Cái thở mang lại sự sống con người từ khi lọt lòng cũng cứu sống bao người nhờ thở đúng cách kể cả trường hợp bệnh phổi nặng như trường hợp BS Nguyễn Khắc viện.
Thở để chữa bệnh!

Thở và Thiền

Thiền quán niệm hơi thở

Đưa hơi xuống huyệt Đan Điền

Tôi nghiệm thấy nhiều người khi bắt đầu tập thở thì lại thấy trở ngại không thoải mái như khi tở tự nhiên. Chỉ vì họ chú trọng nhiều việc lấy hơi vào ở thời hít vào, trong khi nghiên cứu các hướng dẫn chuyên nghiệp từ những bậc thầy thì khi khởi động chính thời thở ra mới là việc cần tác ý, cho đến khi hơi ra hơi vào thì nghĩ theo quán tín mà vận hành, tâm chỉ còn theo dõi hơi vào hơi ra.

Cuối cùng việc khó thành dễ dàng. Nhưng những việc xem ra dễ dàng lại làm rất khó….

Nguồn BS Đỗ Hồng Ngọc

 

 

 

 

.
.
.
.