NĂM MỚI CHÚC BỚT …

Năm mới đón Xuân tôi thấy nhiều nhà thường mua Sung và Đu Đủ Mãn Cầu cho mâm trái cây dù đắt mấy cũng ráng mua. Đến lúc chợ tan chợ 30 tôi thấy Sung, Đu Đủ, Mãn Cầu bán không hết, đổ đầy đường như rác. Thật buồn vì minh biết những thứ ấy là thuốc tốt.

Nhà nào cũng mong Sung Túc, Sung Mãn, Sung Sức trong năm mới. Nhưng tôi cũng đồng tình với chị Hang Mai chỉ chúc BỚT.. 
“bớt ăn, bớt uống, bớt tiêu xài, bớt sân si,.. #bớt_đi_cọng_rác… “

BỚT ĂN nhậu để có SỨC KHỎE

BỚT TIÊU XÀI mới SUNG TÚC

BỚT SÂN SI mới HẠNH PHÚC

BỚT RÁC (*) mới BÌNH AN…

(dọn rác bẩn cho môi trường và rác bẩn trong tâm hồn)

Thương mến trao tặng ngàn trái tim chào năm mới đến với tất cả                        ….

.
.
.
.