Phương thức và thông tin thanh toán

Chúng tôi chấp nhận 1 trong 2 hình thức thanh toán sau:

I.Thanh toán bằng chuyển khoản (phí NH do người chuyển trả) cho các tài khoản sau:

Lưu ý: khi trả cần ghi rõ tên khách hàngmã số đơn hàng.

Khách hàng có thể chọn một trong các tài khoản sau:

  1. Công ty TNHH MTV Thuận Thiên Tâm                      

Tài khỏan: 0220 1084 9418 0001

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), PGD Điện Biên Phủ

HOẶC

       2. Trần Thị Trung Thuận

Tài khoản: 0531 002 489 581

Ngân Hàng Vietcombank – Chi Nhánh Đông Sàigòn hoặc Chi Nhánh HCM

 

  II. Thanh toán tiền mặt khi giao hàng (COD)

Phí COD do khách hàng thanh toán cho Công ty Vận Chuyển (nếu có)

.
.
.
.