Đối tác của chúng tôi

Hệ thống cửa hàng Hachi Hachi (Nhật Bản)

Mekong Quitls (NGO)

CSIP (NGO Viet Nam)

Xanhshop.vn (Tp.HCM)

một số công ty và những cá nhân kinh doanh các tỉnh trong nước

VPĐD adidas tại Việt Nam

KPMG và nhiều tổ chức khác nhau

.
.
.
.